Request Demo
Request Demo
BC - ICON

Intelligent Digital Inspectors

BrainCreators delivers intelligent digital inspectors that automate visual inspection tasks.

BC - ICON Black-Blue-1

Surface Inspectors

A Digital Surface Quality Inspector
A Digital Road Surface Inspector
A Digital Radar Image Inspector
A Digital Inspector for quality control
BC - ICON

Object Inspectors

A Conveyor Belt Item Inspector
A Digital Apparel Inspector
Create your own digital inspector
BC - ICON

Spatial Inspectors

A GDPR compliant crowd inspector
A Digital Airport Asset Inspector
Become a domain partner
BC - ICON Black-Blue-1

About us

BrainCreators' Digital Inspectors are like super-powered employees who are trained on our BrainMatter platform so you can scale your business more Effectively & Cost Efficiently.

See why customers around the world trust Briancreators
Accelerate with our powerful partner ecosystem
Catch the latest news about Digital Inspectors
We are growing our business and our teams. Join us!
Send us a message and we'll get back to you a.s.a.p.
We are always looking for talented graduates. Apply Today!
Meet the BrainCreators team
Expert AI Technology Assessments for VCs M&A & Procurement
BC - ICON Black-Blue-1

Intelligence Digital Inspectors
powered by Artificial Intelligence

Our clients and partners in various industries transfer their expert knowledge and skill to the BrainMatter platform to develop scalable Digital Inspectors.

BY INDUSTRY

icon_infrastructure
Visual inspection of physical and organizational structures and facilities
icon_manufacturing
Visual inspection of goods on large scale production lines
icon_organization
Visual inspection of indoor and outdoor places & spaces
icon_retail
Visual inspection for products, stores, and warehouses
icon_publicsector
Visual inspection in smart cities, public transport and event spaces
icon_utilities
Visual inspection of pipes, cables, and power lines

icon_resources
Resources

Explore E-books, whitepapers and more

icon_aiinpractise
AI in practice

A knowledge hub for everything related to digital inspectors and the AI that powers them

74cb75bab2243992e98fab5156007185827084cf97936f24c0c66a651388df90-4
Podcasts

The Automagic Podcast

Available eBooks

Employing intelligent automation for better business operations
Digital Inspectors accelerate workflows at lower costs.
How to use Artificial Intelligence (AI) without a degree in data science

The 7 habits of highly effective asset management
3 Successful Business Cases in Infrastructure
Revolutions in civil infrastructure management

Toegankelijke AI noodzakelijk voor behoud domeinkennis

Dit artikel werd op 10 maart gepubliceerd door AGConnect.

Als we het hebben over Machine Learning dan zijn er veel verschillende interpretaties. Voor sommige betekent het een wereld met meer interessante banen, terwijl anderen denken dat het werkgelegenheid gaat kosten.

Voor anderen betekent het een dodelijke bedreiging voor het menselijk bestaan en sommige mensen denken dat het ons een langere levensduur gaat bezorgen. Hoewel we het meestal met elkaar oneens zijn, weten we wel dat het een enorme impact gaat hebben op ons leven en de maatschappij. Geen wonder dat steeds meer organisaties machine learning (ML) gebruiken om de prestaties van mensen te complementeren en opzoek te gaan hoe AI kan bijdragen om een competitief voordeel te behalen. Om dit te kunnen realiseren moeten we AI toegankelijk maken voor iedereen

Om een machine te trainen is domeinkennis cruciaal. Een ervaren onderhoudsmonteur heeft door de jaren heen kennis en kunde opgedaan. Door deze kennis en kunde over te dragen op een machine kan het repetitieve deel van zijn/haar werkzaamheden worden geautomatiseerd. Deze overdracht vindt plaats door waarnemingen expliciet te beoordelen in een digitaal platform zoals BrainMatter. De monteur ziet bijvoorbeeld een plaatje van een meterkast en klikt de onderdelen aan die hij/zij herkent. Wanneer er voldoende voorbeelden zijn gecreëerd kan een machine deze informatie gebruiken om van te leren en zelfstandig onderdelen herkennen. De getrainde machine doet net als de monteur nieuwe ervaringen op, die weer kunnen worden gebruikt om door te leren.

Tegenwoordig zien we vaak dat data scientists belast zijn met het creëren van voorbeelden, oftewel trainingsdata. Een specialist binnen een bepaald domein heeft echter veel meer specifieke kennis en kunde dan een dataspecialist. Een arts bijvoorbeeld zal bepaalde ziektes vele malen beter herkennen op basis van ervaring dan een dataspecialist. Het is daarom belangrijk dat we de technologie om AI-toepassingen te ontwikkelen zo toegankelijk mogelijk maken voor niet-technici. We moeten machine learning technologie op een menselijke manier beschikbaar maken voor iedereen. Alleen op deze manier kunnen we AI in de toekomst verder ontwikkelen.

Kennis behouden

Toegankelijke AI is daarnaast ook van belang om kennis te behouden binnen organisaties. Veel ondernemingen bestaan langer dan de individuele carrières van medewerkers binnen het bedrijf. Medewerkers gaan met pensioen, zoeken een andere baan en gaan verder met hun leven. Om niet afhankelijk te zijn van individuele kennis van medewerkers is het voor een organisatie belangrijk om deze kennis te borgen binnen de organisatie. Door expliciete kennis impliciet te maken kan een de organisatie de continuïteit van de kennis veiligstellen. Met andere woorden, door menselijke kennis over te dragen aan machines kan de kennis binnen de organisatie blijven.

Begrip bij personeel

Een essentieel element om toegankelijke AI te realiseren is een door optimalisatie gedreven cultuur. Het is belangrijk dat medewerkers begrijpen hoe AI technologie wordt toegepast en dat zij data op de juiste manier interpreteren en analyseren. Vaak beseffen medewerkers niet altijd het belang van automatisering en wat dit type AI kan doen om werk leuker en efficiënter te maken. Dit is een gemiste kans op korte termijn en een bedrijfsrisico op langere termijn.

Kortom, om écht de vruchten te plukken als maatschappij zullen we eerst AI toegankelijker moeten maken. Toegankelijke AI zorgt ervoor dat iedereen AI-toepassingen kan ontwikkelen, zonder technische kennis. Op deze manier kunnen organisaties hun domeinkennis behouden, waardoor ze bestaande kernprocessen in de toekomst beter en sneller kunnen laten verlopen.